Kakovostne storitve zagotavljamo že od leta 1993

      

Klic: +386 41 342 751

O podjetju

O PODJETJU

Opravljamo knjigovodstvo – računovodske stoitve za podjetja, ki nimajo organizirane računovodske službe znotraj podjetja oziroma bi imeli zunaj hiše samo določen del računovodenja. Vse storitve opravimo strokovno, natančno in odgovorno v obojestransko zadovoljstvo. Izkoristimo vse zakonske možnsti za optimalno poslovanje, kar se predvsem nanaša na obračunavanje davkov in drugih dajatev. Tozadevno kontinuirano spremljamo novosti davčne zakonodaje. Izdelujemo mesečne medletne bilance brezplačno.Uporabljamo računalniške programe najvišjega razreda podjetja Datalab d.o.o. – program Pantheon. Strankam, ki že uporabljajo njihove aplikacije oziroma jih še bodo, omogočimo oddaljen dostop do vseh pomembnih podatkov, ki jih vsakodnevno potrebujejo za svoje delo. Možnost oddaljenega dostopa nudi vnos različnih podatkov za računovodenje, kar znmanjšuje stroške in napake, hkrati pa vam ponuja različne načine dela in sporočanja informacij z avtomatskim pranosom podatkov, obračunov ter poročil.